Algemeen: 030-6348 600
Contact
Toshiba Tec Netherlands
Privacy statement
Slide 1

Privacy statement

Bij Toshiba Tec Netherlands zijn wij ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens van onze bezoekers en/of klanten verzamelen en verwerken voor een optimale dienstverlening. Met dit Privacy Statement lichten we toe waarom wij deze gegevens verwerken en op welke manier we dat doen. Toshiba Tec gaat zorgvuldig om met haar klantgegevens en neemt daarvoor de nodige maatregelen. In dit Privacy Statement kunt u lezen welke gegevens Toshiba Tec van u verzamelt.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Toshiba Tec is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Toshiba Tec het doel van, en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Toshiba Tec is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op transparante, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Bedrijfsnaam: Toshiba Tec Netherlands
Bezoekadres: Duwboot 31, 3991 CD Houten
Postadres: Postbus 535, 3990 GH Houten
Algemeen telefoonnummer: 030-6348 600
Faxnummer: 030-6348 601
Algemeen e-mailadres: info@toshibatec.nl
Website: www.toshibatec.nl/

Functionaris voor gegevensbescherming
Bij vragen over deze privacy statement, het verwerken van gegevens en de rechten van u als betrokkene kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG). Hieronder vindt u de contactgegevens van onze FG.

Telefoonnummer: 030-6348 646
E-mail: compliance@toshibatec.nl

Hoe verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Persoonlijke informatie die u op de website achterlaat.   

Het opvragen van (product) specifieke informatie
Bij het opvragen van informatie over onze producten, diensten en oplossingen verzoekt Toshiba Tec u om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Wij gebruiken uw persoonlijke identificatiegegevens om met u te communiceren en te kunnen informeren over één of meerdere producten, diensten en oplossingen. Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode waarin u zich niet heeft afgemeld voor deze service. Toshiba Tec moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de voorwaarden uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is een verwerking rechtmatig indien de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Open sollicitaties
Toshiba Tec is continu op zoek naar gedreven en enthousiaste werknemers die graag ons team komen versterken. Voor het werven van talentvolle werknemers plaatsen wij vacatures op de website. Indien er geen passende vacature is heeft u de mogelijkheid om een open sollicitatie te versturen. Wij ontvangen graag uw persoonlijke identificatiegegevens en academisch curriculum. Wij gebruiken deze gegevens voor het werven en selecteren van personeel. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om met u te communiceren en u te informeren over de voortgang van de sollicitatieprocedure. Bij open sollicitaties bewaren wij uw gegevens voor de duur van vier weken. Bij geplaatste vacatures bewaren wij de gegevens voor de looptijd van de vacature. In enkele gevallen vragen wij uw toestemming om de gegevens in onze portefeuille te bewaren, dit is voor de duur van één jaar. Bij directe afwijzing worden uw gegevens binnen vier weken na afwijzing, vernietigd of teruggestuurd. Toshiba Tec moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de voorwaarden uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel mogen persoonsgegevens worden verwerkt indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de verwerkingsverantwoordelijke. Toshiba Tec is van mening dat het een gerechtvaardigd belang is van de organisatie om talentvolle medewerkers te rekruteren. Slechts met uw toestemming bewaren wij de gegevens voor een langere periode.

Aanmelden nieuwsbrief
Bezoekers van de website kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Toshiba Tec. Doormiddel van de nieuwsbrief informeren wij over het merk Toshiba Tec, de diensten en producten die wij aanbieden en relevante ontwikkelingen binnen de branche. Bij het aanmelden op de nieuwsbrief vragen wij u om uw persoonlijke identificatiegegevens. Deze gegevens gebruiken wij om op een transparante en vriendelijke wijze met u te kunnen communiceren. Uw persoonsgegevens bewaren wij gedurende de periode waarin u zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het klantenbestand van de nieuwsbrief verstrekken wij niet aan derden. Toshiba Tec moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de voorwaarden uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is een verwerking rechtmatig indien de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst.

Contactformulier en e-mailen naar algemeen e-mailadres
Bij vragen of opmerkingen over onze producten, diensten en oplossingen kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier, of u stuurt een e-mail naar het algemene e-mailadres. Indien u contact met ons opneemt vragen wij u om uw persoonlijke identificatiegegevens. Toshiba Tec gebruikt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen over uw vraag of opmerking. Daarnaast bewaren wij uw gegevens om u vaker te informeren over het desbetreffende en daaraan gerelateerde producten. Indien u geen informatie wilt ontvangen dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij uw persoonsgegevens uit het systeem halen. Toshiba Tec moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de voorwaarden uit artikel 6 van de AVG. Op basis van dit artikel mogen persoonsgegevens worden verwerkt indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de verwerkingsverantwoordelijke. Toshiba Tec is van mening dat het in contact komen en blijven met geïnteresseerden en klanten in het belang is voor de organisatie maar ook voor de betrokkenen. U heeft namelijk recht op transparante informatie over de organisatie, onze diensten en producten.

Aanmelden voor e-PARTNER programma
Bij deelname aan het e-PARTNER programma van Toshiba Tec vragen wij u om de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer en e-mailadres. Naast deze persoonsgegevens vragen wij om de volgende gegevens over uw onderneming: bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om u in onze systemen op te nemen als e-PARTNER en u toegang te geven tot ons e-PARTNER portaal. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om met u te communiceren over acties, incentives, trainingen en productintroducties. Toshiba Tec moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de voorwaarden uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is een verwerking rechtmatig indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Cookiestatement Toshiba Tec
Cookies, Wat zijn cookies en welke cookies zijn er?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een website op uw harde schijf plaatst op het moment dat u een website bezoekt. Deze cookies worden onder andere gebruikt voor het onthouden van uw instellingen en voorkeuren, het monitoren van de website en het surfgedrag van de website bezoekers. Daarnaast zijn er cookies die ten behoeve van een derde partij op uw computer worden geplaatst. Het doel hiervan is het analyseren en optimaliseren van de website voor een zo gebruiksvriendelijke ervaring. Er zijn verschillende soorten cookies, voor sommige hebben wij uw toestemming nodig, en voor een aantal niet. Hieronder leest u meer over de verschillende soorten cookies.

De volgende cookies maken geen of nauwelijks inbreuk op uw privacy, derhalve is er geen toestemming vereist om dit soort cookies te gebruiken.

Analytische cookies
Dit soort cookies wordt gebruikt om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij een beter beeld over het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks tot geen gevolgen voor uw privacy.

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren. Dit soort cookies wordt gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Denk hierbij aan bestanden die bijhouden wat er in een winkelmand zit.

Er zijn ook cookies waarvoor er toestemming vereist is van de website bezoeker.

Tracking cookies
Dit type cookies houdt individueel surfgedrag van bezoekers bij en stelt op basis van de verzamelde gegevens profielen op. Op basis van deze profielen kunnen bedrijven gerichte advertenties tonen dit wordt ook wel retargetting genoemd.

Cookies van derden
Dit zijn cookies die door een derde partij op de desbetreffende website worden geplaatst. Op deze manier kan de derde partij het surfgedrag van een individu bijhouden en de informatie van beide website combineren. Dit type cookie wordt veelal gebruikt door adverteerders en marketeers.

Flash cookies
Een flash cookie is te vergelijken met een normale cookie met uitgebreide mogelijkheden. Dit type cookie kan continu het surfgedrag van website bezoekers volgen, zelfs als alle cookie instellingen zijn beperkt en alle cookies zijn verwijderd.

De website van Toshiba Tec maakt gebruik van de volgende cookies:
Analytische cookies: Google Analytics

Via Google Analytics worden op toshibatec.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De cookies van Analytics worden maximaal 2 jaar bewaard. U kunt deze cookies zelf op ieder gewenst moment verwijderen via uw browserinstellingen. Lees de cookie handleiding van Google voor meer informatie.

Uw privacyrechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Toshiba Tec worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen bij de data protection officer. Als blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u een verzoek indienen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot het verwijderen van uw persoonsgegevens. Toshiba Tec zal uw verzoek respecteren en hier gehoor aan geven tenzij wij de persoonsgegevens dienen te bewaren voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U heeft als betrokkene ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, indien technisch mogelijk, zal Toshiba Tec – op uw verzoek – uw persoonlijke gegevens aan u verstrekken of deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke verzenden.

U kunt ook informatie opvragen over: het doel van de verwerking; de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; welke derde partijen uw gegevens ontvangen; wat de bron van uw persoonsgegevens was (indien u deze niet rechtstreeks aan Toshiba Tec heeft verstrekt); en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Uw eerste aanvraag is kosteloos bij alle aanvragen die u hierna indient rekenen wij een administratieve vergoeding, dit geldt ook als u meerdere aanvragen tegelijk indient.

Als u vragen heeft neem dan contact met ons op via compliance@toshibatec.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Toshiba Tec neemt passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. In eerste instantie zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan nodig is voor het doel. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers die uw informatie nodig hebben om u te informeren over onze dienstverlening. Daarnaast trainen wij ons personeel regelmatig op het gebied van privacy, data protectie en informatie beveiliging. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen in overeenstemming met de stand van de techniek. Dit betekent dat wij geen verouderde techniek gebruiken om uw gegevens te beveiligen. De stand van de techniek borgen wij door elk kwartaal onze beveiligingstechnologieën te updaten en te testen.

Als u vragen heeft over de fysieke, technische en organisatorische maatregelen neem dan contact met ons op via compliance@toshibatec.nl.

Aanpassen privacy statement
Toshiba Tec Netherlands behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden gebruikers aan om regelmatig de privacy statement te raadplegen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens en u komt er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.