Toshibatec.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Service: 030-6348 666
Contact
Toshiba Tec Netherlands
Slide 1

Wet Meldplicht Datalekken

Wet Meldplicht Datalekken, ook u moet aan de slag

Per 1 januari 2016 gaat de Wet Meldplicht Datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat zowel private als publieke organisaties een datalek direct moeten melden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Bij een datalek gaat het om onrechtmatige toegang tot en vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. 

Is uw beveiligingsbeleid wel compleet?
Organisaties moeten kunnen garanderen dat de vertrouwelijke informatie in hun systemen vertrouwelijk blijft. Daar hoort ook de beveiliging van MFP’s bij. Bijna altijd is de MFP onderdeel van een bedrijfsmatig informatienetwerk. Het is dan ook van groot belang om u bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s van MFP’s, waaronder misbruik door onbevoegden. Denk bijvoorbeeld aan het document met vertrouwelijke informatie dat na het printen op de MFP blijft liggen, zodat iedereen het kan lezen of meenemen. Met andere woorden: als MFP’s geen deel uitmaken van uw beveiligingsbeleid, kan gevoelige informatie gemakkelijk in verkeerde handen komen.

Data lekken

Wij doen het werk voor u
Toshiba heeft veel ervaring met dataopslag in relatie tot opslagsystemen. Wij beveiligen en ontsluiten informatie ten behoeve van uw bedrijfsprocessen door het inzetten van een intelligent document management systeem. Een oplossing die uw gebruikers binnen of buiten het kantoor en onderweg kunnen gebruiken om informatie op een veilige manier te raadplegen. Gebruikers kunnen alleen bij gegevens waarvoor ze zijn geautoriseerd. De controle op het gebruik van informatie wordt zo vereenvoudigd.


Kees de Brouwer - Manager Informatievoorziening en Automatisering - De Forensische Zorgspecialisten:

"Wij bieden menselijke oplossingen voor een veilige samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. Veiligheid is dus onze core business. Juist bij ons bedrijf moeten patiënten, cliënten en medewerkers er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens in veilige handen zijn. Daarom is de wet meldplicht datalekken voor ons zeer van belang. Onrechtmatige toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens moet natuurlijk voorkomen worden, maar wat betreft  mogelijke incidenten op dit terrein zijn we transparant."


De voordelen van Toshiba document management systemen:

  • Alleen geautoriseerde personen kunnen bij de informatie.
  • Inloggegevens kunnen verschillen van domein login. Het netwerkwachtwoord weten van een gebruiker betekent niet dat je ook bij de documenten kunt.
  • Documenten en archieven zo beveiligen dat deze alleen in het kantoor te benaderen zijn door gebruikers. Deze informatie kan niet worden benaderd wanneer gebruikers inloggen vanaf een locatie buiten het pand of bijvoorbeeld vanaf de app, smartphone of tablet. Dit is een extra veiligheidsmaatregel voor documenten die het pand niet uit mogen.
  • Documenten beschermen tegen afdrukken. Gebruikers kunnen deze informatie alleen bekijken, niet downloaden of afdrukken.
  • Een zeer uitgebreide audit logging. Wie heeft wat, wanneer gedaan met welke documenten?
  • Het ondersteunt document lifecycle management. Het bewaren van documenten zo lang dat nodig is en het vernietigen als de bewaartermijn verstreken is.

Hoe voorkomt de Toshiba MFP datalekken:

  • De Toshiba MFP is uitgerust met een AES-gecodeerde harde schijf. Wanneer de harde schijf uit de MFF wordt genomen, is de informatie op de harde schijf niet meer toegankelijk.
  • Optioneel is de data overwrite enabler voor totale zekerheid, ook bij hackpogingen vanaf het netwerk richting de multifunctional. Door het overschrijven van data verdwijnen ook alle ghost images (kopieën van de informatie) van de harde schijf.
  • Een geautoriseerde gebruiker kan zich door middel van bijvoorbeeld contactloze ID-kaarten of een pincode bij elk multifunctioneel systeem in het netwerk identificeren om de printopdracht vrij te geven. De documenten worden pas geprint na het vrijgeven van de printopdracht. Op deze manier liggen er geen documenten op de MFP die niet worden opgehaald.
  • Onze MFP’s ondersteunen de bekende beveiligingstechnologieën, zodat met de MFP op dezelfde beveiligde veilige manier gecommuniceerd kan worden als met een standaard kantoor pc. Dit houdt in dat een beheerder dezelfde beveiligingspolicy kan gebruiken voor de MFP en de pc’s.