Algemeen: 030-6348 600
Contact
Toshiba Tec Netherlands
Juridische kennisgeving
Slide 1

Juridische kennisgeving

Hoewel Toshiba Tec Netherlands zich inspant om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk te laten zijn, kan Toshiba Tec Netherlands niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of specifieke toepassingsmogelijkheden van de opgehaalde en/of verkregen informatie via deze website. Het ophalen en gebruiken van de informatie via deze website geschiedt derhalve geheel op eigen risico van de gebruiker.

Toshiba Tec Netherlands, KVK 30183460 te Utrecht, is onderdeel van Toshiba Tec Germany Imaging systems GmbH statutair gevestigd te Neuss.

Toshiba Tec Netherlands, KVK 34146948 te Gooi-, Eem- en Flevoland, is onderdeel van Toshiba Tec Europe Retail Information Systems N.V. statutair gevestigd te Brussel.